MGVCL Exam Paper (30-07-2021 Shift 2)
જે ક્રિયા દર્શાવે પણ વાક્યનો અર્થ પૂર્ણ કરે એ એને ____કહેવાય. - આપેલ વિકલ્પોમાંથી યોગ્યનું ચયન કરી વાક્ય પૂર્ણ કરો

નીપાત
કૃદંત
ક્રિયા-વિભક્તિ
વિભક્તિ

ANSWER DOWNLOAD EXAMIANS APP