MGVCL Exam Paper (30-07-2021 Shift 2)
શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને વાર્તા કહી'
1. વાક્ય અક્મર્ક છે.
2. વાક્ય દ્રીકર્મક છે.
3. વાક્યમાં વિદ્યાર્થીને 'પ્રધાન કર્મ' છે અને વાર્તા 'ગૌણ કર્મ' છે.
4.વાક્યમાં વાર્તાને 'પ્રધાન કર્મ' છે અને વિધાથીને 'ગૌણ કર્મ' છે

2,3
2,4
1,3
1,3

ANSWER DOWNLOAD EXAMIANS APP

MGVCL Exam Paper (30-07-2021 Shift 2)
1. આપને મુખ્યમત્રીએ ખાસ કામ માટે નિયુક્ત કર્યા છે.
2. તેનાથી આંખો ઝીણી કરાઈ
3. પ્રધાનમંત્રીએ સ્કુલનું ઉદ્રઘાટન કર્યું.
આરોપીએ બધા ગુના કબુલ કરી લીધા.
ઉક્ત વાક્યોમાં કેટલા કર્મણી વાક્યો પ્રયોગના છે?

બધા જ કર્તરી વાક્ય પ્રયોગના છે
કુલ 2
કુલ 1
બધા જ વાક્યો કર્મણી વાક્ય પ્રયોગના છે

ANSWER DOWNLOAD EXAMIANS APP

MGVCL Exam Paper (30-07-2021 Shift 2)
નીચે માંથી ક્યાં રુઢિપ્રયોગનો અર્થ 'છેતરવું' એવો થાય

હથેળીમાં ચાંદ દેખાડવો
આડા ઉતરવું
દસ મારવો
બે પાંદડે થવું

ANSWER DOWNLOAD EXAMIANS APP